Huur opzeggen

Ik wil de huur opzeggen, hoe doe ik dat?

Schriftelijk
De huur dient altijd schriftelijk opgezegd te worden. U kunt daarvoor het online huuropzeggingsformulier gebruiken. 

Manieren van aanleveren huuropzeggingsformulier:

Ondertekening
Het is van belang dat het formulier door de huurder(s) wordt ondertekend,  als de ondertekening ontbreekt wordt de huuropzegging niet in behandeling genomen.
Bij een overlijden geeft de partner, de erven of belangenbehartiger het einde van de huurovereenkomst door via het formulier. Daarbij dient een kopie van akte van overlijden toegevoegd te worden. 

Termijn
Opzeggen kan elke werkdag, de opzegtermijn is tenminste één maand. De aanvang van dat termijn is het moment dat het ondertekende formulier is ontvangen door Velison Wonen. Mocht de einddatum in het weekend vallen dan zal de laatste betaaldag op de eerste werkdag vallen na het weekend of na een feestdag. 

Bevestiging
Zodra wij de ondertekende huuropzegging hebben ontvangen wordt die altijd schriftelijk  bevestigd. Daarin staat ook de afspraak voor de voorinspectie vermeld en ontvangt u als  bijlage het Reglement van Oplevering, dat zijn de algemene regels hoe de woning opgeleverd dient te worden.

Kandidaten voor de woning
Nadat de wijkopzichter een voorinspectie heeft uitgevoerd zal Velison Wonen zo spoedig mogelijk kandidaten benaderen die hebben gereageerd op de advertentie van de woning. Dat houdt in dat een kandidaat de woning graag eerst wil zien voordat men de woning accepteert. Meestal wordt de vertrekkende huurder dan ook benadert door een kandidaat om een afspraak te maken om de woning te zien. Om het proces niet te stagneren is medewerking daaraan dringend gewenst.