Huurovereenkomst

Normaliter wordt een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd overeengekomen. Voor het aangaan en opzeggen van de huurovereenkomst gelden strikte regels. 

Wat staat er in een standaard huurovereenkomst?

  • Wie de huurder is en wie de verhuurder;
  • De huurkosten (uitgesplitst in kale huur en servicekosten);
  • Het adres en een omschrijving van het gehuurde (hoeveel kamers, woonkamer, badkamer, tuin, en dergelijke) en waartoe het gehuurde bestemd is: hier als woning bestemd tot hoofdwoonverblijf.
  • Datum van ingang van de huurovereenkomst;
  • Opbouw van maandelijkse huurprijs en bijkomende diensten;
  • Vermelding over de jaarlijkse huurvehoging;
  • De afspraken over de onderhoudsverplichting  van huurder en verhuurder op grond van de wet;
  • De algemene voorwaarden;
  • Handtekening van de huurder en verhuurder.