Overlast melden

Wat kan ik doen als ik last heb van mijn buren?

Last

Wanneer is sprake van last?

Waarschijnlijk heeft u er weleens mee te maken, last van uw buren. Denk bijvoorbeeld aan incidentele geluidsoverlast, het blaffen van een hond, spelende kinderen, het voeren van vogels,  het onkruid dat te hoog staat, leef- of klusgeluiden. Het zijn zaken waar u zich aan kunt storen, maar die u onderling moet oplossen.

Ruzie met de buren

Een burenruzievalt ook onder last. Soms veroorzaken buren overlast naar elkaar toe. Wie de veroorzaker is, is niet duidelijk. Het is zaak om via bemiddeling escalatie te voorkomen. Ook hiervoor wordt u doorverwezen naar Buurtbemiddeling Velsen.

Last? Praat erover!

Ondervindt u last van uw buren? Praat erover met elkaar. Soms beseffen mensen niet dat zij last veroorzaken, omdat niemand er wat van zegt. Door zelf het gesprek aan te gaan kan uw verstandhouding met de buren verbeteren en heeft u kans dat het probleem sneller wordt opgelost.

Buurtbemiddeling

Vindt u het lastig om een gesprek aan te gaan met uw buren of komt u er samen niet uit? Schakel dan buurtbemiddeling in. Zij helpen u om tot een goede oplossing te komen. Wij hebben hier goede ervaringen mee. Meer informatie vindt u op hun website, www.buurtbemiddelingvelsen.nl. U kunt ook bellen (0255) 54 85 20.

Melden bij de gemeente

Voor bepaalde zaken waar u last van ervaart neemt u contact op met de gemeente Velsen. Denk aan het verkeerd aanbieden van grofvuil, parkeerproblemen, hangjongeren, het onderhoud van openbaar groen en zwerfafval. De gemeente is bereikbaar op telefoonnummer (0255) 567200.


Overlast

Wanneer is er sprake van overlast?

Het komt helaas ook voor dat de situatie ingewikkelder of heftiger is. De overlast is structureel en extreem. Denk aan drank/of drugsgebruik, extreme geluidsoverlast, psychische problematiek, ernstige vervuiling van de woning of tuin. Dit meldt u bij ons, wij nemen overlastzaken in behandeling.

Hoe meld je overlast?

Als u overlast ervaart, begrijpen wij dat u graag uw verhaal persoonlijk wilt vertellen. Voor onze dossiervorming is het echter belangrijk dat u de overlast ook schriftelijk meldt door het Registratieformulier Overlast in te vullen. Dit formulier staat op onze website. U kunt het formulier ook telefonisch opvragen, wij sturen u het dan toe. Uiteraard mag u ook een brief of een e-mail sturen (infovelisonwonennl). Omschrijf zo volledig mogelijk waar het om gaat.

Wat gebeurt er met uw overlastmelding?

De melding wordt geregistreerd en afhankelijk van het soort overlast doen wij navraag bij de politie en/of hulpverlenende instanties. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt met de veroorzaker van de overlast. Indien nodig schakelen wij dan externe partijen in om ons te helpen. Hebben wij geen rol (meer) in deze zaak, dan sluiten wij het dossier.

Wanneer schakelt u politie in?

Is er sprake van ernstige geluidsoverlast, bedreiging, intimidatie, geweld of criminele activiteiten dan belt u de politie: 0900-8844. Is de situatie echt dringend, bel dan 112.

Uw melding is niet zomaar opgelost

Contact zoeken, gesprekken voeren en dossier opbouwen. Het aanpakken van een overlastmelding kost tijd. Vaak wordt overlast pas gemeld als de irritaties enorm zijn opgelopen en is de verwachting dat het probleem binnen een week is opgelost. Dit is niet zo. Uw eigen inbreng speelt een belangrijke rol. Hoe meer u meewerkt en meldingen doet, des te makkelijker het voor ons is uw melding te behandelen. Hierbij is het ook belangrijk dat wij van meerdere huurders meldingen ontvangen.

Beƫindiging huurcontract

Een huurcontract kan niet eenzijdig beĆ«indigd worden door Velison Wonen. Alleen een rechter kan een huurcontract ontbinden. Vaak is de verwachting dat wij iemand op straat kunnen zetten. Wij hebben echter een goed en volledig dossier nodig. Onderbouwd met  klachten en verklaringen van meerdere huurders en bewijs dat bijvoorbeeld door de politie wordt aangeleverd. Een huurder is in het Nederlands recht goed beschermd.