Overlast melden

Dossier opbouwen

Om overlast constructief aan te pakken is het van belang dat er een registratie heeft plaatsgevonden van de data, tijdstippen en de feiten waaruit de overlast bestaat. De melding kan daarna schriftelijk gedaan worden bij Velison Wonen omdat die een dossier zal opbouwen. Natuurlijk staat de weg ook altijd open om een melding bij de politie te doen.   

Melden bij veroorzaker

Soms is een veroorzaker zich niet bewust dat een omwonende overlast ervaart, daarom is het ook raadzaam om de overlast ook te melden aan de betrokkene(n). Dat voorkomt onnodige frustratie bij het vinden van een oplossing.

Hoe kunt u uw melding doorgeven aan Velison Wonen?

De corporatie zal zoveel mogelijk de weg van het bespreekbaar maken bewandelen. Het mag duidelijk zijn dat van alle partijen een bepaalde inzet zal worden gevraagd. Op deze pagina vindt u het digitale meldformulier.