Huurtoeslag

Als uw huur te hoog is voor uw inkomen, kunt u huurtoeslag bij de Belastingdienst aanvragen.

Voorwaarden
De huurtoeslag wordt toegekend voor maximaal één jaar: van 1 januari tot en met 31 december. Voor de toekenning moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U bent 18 jaar of ouder. Bent u jonger dan 18 jaar, dan kunt u soms ook huurtoeslag krijgen
  • U huurt een zelfstandige woonruimte
  • U, uw eventuele partner en medebewoners staan bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres
  • Op uw woonadres staan geen andere personen ingeschreven bij de gemeente (behalve een eventuele onderhuurder)
  • U, uw eventuele partner en medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
  • Uw (gezamenlijke) inkomen en huurprijs zijn niet te hoog
  • Uw vermogen is niet te hoog

Inschrijving bij de gemeente
Als u en uw medebewoners nog niet ingeschreven staan bij de gemeente, is het zaak om dat zo snel mogelijk te doen. Wij raden u aan om ingeschreven te staan op de datum dat uw huurcontract ingaat. Voor alle huurders geldt dat het van belang is dat de inschrijfgegevens bij de gemeente kloppen. Zo voorkomt u vertraging bij de toekenning en uitbetaling van de huurtoeslag.

De hoogte van de huurtoeslag
U kunt op de website van de Belastingdienst berekenen hoeveel huurtoeslag u krijgt. U kunt zelf rechtstreeks bij de Belastingdienst huurtoeslag aanvragen. De Belastingdienst maakt de huurtoeslag direct over op uw eigen rekening. 

Aanvragen
Het is belangrijk dat u de aanvraag voor huurtoeslag zo snel mogelijk invult. Dat geldt ook als u een nieuw huurcontract afsluit. Via de site van de belastingdienst kunt u met uw DigiD inloggen op Mijn Toeslagen, zodat u de aanvraag digitaal kunt doen. De link naar de site belastingdienst staat op deze pagina.