Nieuwe puntentelling

WOZ-waarde telt mee

Per 1 oktober 2015 is een nieuw puntensysteem gaan gelden voor sociale huurwoningen. De belangrijkste wijziging is dat de WOZ-waarde van de woning mee is gaan tellen in de berekening van het aantal punten.

Voor de woningen van Velison Wonen geldt dat het nieuwe woningwaarderingsstelsel in veel gevallen heeft geleid tot hogere punten en dus een hogere maximaal redelijke huurprijs. Bij bestaande huurcontracten heeft het nieuwe puntensysteem niet tot een extra huurverhoging per 1 oktober 2015 geleid.

WOZ-beschikking

Als gebruiker (huurder) van een woning ontvangt u vanaf 2016 jaarlijks een beschikking met de WOZ-waarde. De WOZ-waarde is door het nieuwe puntensysteem van invloed op de maximale hoogte van de huur. Om deze reden krijgt u van de gemeente de WOZ-beschikking voor het gebruik zonder dat hier een belastingbetaling aan verbonden is. De WOZ-waarde vindt u op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen voor het betreffende belastingjaar. Voor vragen over de aanslag gemeente belastingen kunt u terecht op de website van de gemeente Velsen: www.velsen.nl.

Huurverlaging?

Een verlaging van de WOZ-waarde leidt niet automatisch tot een verlaging van de huur. Velison Wonen hanteert in de meeste gevallen een huurprijs die ruim onder de maximale huurprijs ligt. Een verlaging van de WOZ-waarde leidt daarom niet automatisch tot een verlaging van de huur.

 

 

 

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?
Neem dan contact op met Velison wonen.