Asbest

Asbest in woningen
Sinds enige tijd is de aanwezigheid van asbest in woningen in het nieuws. Asbest werd sinds 1950 tot 1993 verwerkt in woningen en komt in 70% van alle Nederlandse huizen nog steeds voor. Asbesthoudend materiaal werd sinds 1950 veel gebruikt omdat het brandwerend is en goed isoleert. Toen was nog niet bekend dat asbest schadelijk voor de gezondheid kan zijn als er vezels los komen en worden ingeademd. Sinds 1985 werd het steeds minder gebruikt en na 1991 vrijwel helemaal niet meer. Op 1 juli 1993 is het verwerken van asbest in woningen uiteindelijk verboden. Asbest is alleen herkenbaar onder de microscoop. Alleen een gespecialiseerd bedrijf kan daarom met 100% zekerheid vaststellen of ergens asbest in zit.

Soorten asbest
Er zijn verschillende soorten asbest. Het belangrijkste verschil is of de vezels makkelijk los kunnen komen. Bij ‘hechtgebonden’ asbest zijn de asbestvezels stevig verankerd in een basismateriaal zoals cement (bijvoorbeeld een golfplaat). Bij ‘losgebonden’ asbest zitten de asbestvezels niet of nauwelijks vast in het basismateriaal en kunnen dus gemakkelijk losraken (bijvoorbeeld spuitasbest of asbestkoord in verwarmingstoestellen).

Wat voor gezondheidseffecten kan asbest veroorzaken?
Gezondheidsrisico’s kunnen alleen optreden wanneer losse asbestvezels ingeademd worden. Bij losgebonden asbest is dat risico dus groter. Bij hechtgebonden asbest is er volgens deskundigen geen direct risico voor de gezondheid, zolang de vezels niet los komen. U mag asbest nooit zelf bewerken of weghalen. U mag bijvoorbeeld niet in asbest boren, zagen of delen ervan afbreken. Dan kunnen er vezels loskomen. Asbestvezels die in de lucht zweven, kunnen na inademen diep in de longen doordringen.
 
Asbestinventarisaties
Omdat Velison Wonen ook woningbezit heeft dat in de periode tussen 1950 en 1993 is gebouwd, worden er in deze complexen asbestinventarisaties uitgevoerd. Velison Wonen laat deze inventarisaties door een gespecialiseerd bedrijf uitvoeren. Bewoners van de complexen waar een inventarisatie wordt uitgevoerd worden door Velison Wonen zorgvuldig geïnformeerd.

Klussen in uw woning
Als u gaat klussen in uw woning, dient u altijd eerst onze folder ‘Alles over Zelf Aangebrachte Verandering’ te raadplegen. Voor sommige werkzaamheden heeft u namelijk eerst toestemming van Velison Wonen nodig. Daarnaast is het in geen geval toegestaan om werkzaamheden uit te voeren aan onderdelen in uw woning waar asbest in aanwezig kan zijn. Door schuren, breken, zagen of boren in asbesthoudend materiaal kunnen namelijk asbestvezels vrijkomen. Als de door u geplande werkzaamheden niet in strijd zijn met het bovenstaande, maar u hebt het vermoeden dat er asbest aanwezig is, ga dan nooit zomaar klussen. Vraag eerst advies aan Velison Wonen.

Gaat u verhuizen?
Wanneer u verhuist uit een woning met een bouwjaar van voor 1 juli 1993, verzoeken wij u om vloerbedekking en gevelkachels (nog) niet te verwijderen. Pas als de opzichter u bij de voorinspectie heeft laten weten dat er zeker geen asbest in zit, kunt u tot verwijdering overgaan. Indien er wel asbest aanwezig is, dan zal de opzichter u hier verder over informeren.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op via het online contactformulier.