Ik wil huren

Ik wil huren

Zoekt u een huurwoning?

Inschrijven
De gezamenlijke woningcorporaties in Velsen, Velison Wonen, Woningbedrijf Velsen en Brederode Wonen bieden hun huurwoningen aan via het woonruimteverdeelsysteem www.woneninvelsen.nl

Toewijzingsregels
De woningcorporaties verhuren de meeste woningen met een netto huurprijs tot € 710,68 aan woningzoekenden met een inkomen tot € 34.911 (gezamenlijk belastbaar inkomen van u en uw eventuele partner en/of huisgenoten, het inkomen van kinderen telt niet mee). De corporaties moeten de inkomensgegevens controleren wanneer een sociale huurwoning wordt toegewezen.

Een inkomen boven € 34.911

Lopende huurcontracten blijven geldig, ook als uw inkomen hoger is dan € 34.911. Met dit hogere inkomen komt u vrijwel niet meer in aanmerking voor een nieuwe sociale huurwoning. Voor urgenten bestaan er bepaalde uitzonderingen.

De Europese regels gelden alleen voor de huurwoningen tot € 710,68.  Indien het (gezamenlijk) verzamelinkomen hoger is dan € 34.911 kunt u natuurlijk reageren op woningen waarvan de huurprijs hoger ligt dan € 710,68. 

Huren bij de buren
Inwoners van de regio Velsen mogen ook reageren op woningen in de regio Zuid-Kennemerland. Woont u in de regio Velsen en wilt u in aanmerking komen voor een woning in Zuid-Kennemerland, dan kunt u terecht op www.mijnwoonservice.nl.