Huisregels bezoekers

Wij verwachten van u dat u zich respectvol gedraagt, zowel naar onze medewerkers, als naar overige bezoekers en daarbij de algemeen maatschappelijk geaccepteerde omgangsvormen in acht neemt. Eenzelfde respectvolle behandeling mag u ook van onze medewerkers verwachten.
Bent u van mening dat u niet correct bent behandeld door een van onze medewerkers, dan wijzen zij u op de klachtenprocedure die wij hanteren. Een formulier hiervoor kunt u afhalen aan de balie of schriftelijk, telefonisch of per e-mail aanvragen.

VOORBEELDEN VAN GEDRAG DAT WIJ ZIEN ALS NIET-RESPECTVOL EN DUS ONGEWENST:
• schelden of met geweld dreigen om zo te proberen een gewenst resultaat te bereiken;
• beledigende opmerkingen over uiterlijk, kleding, huidskleur, seksuele geaardheid of sekse;
• met grote stemverheffing spreken;
• handtastelijk worden;
• het gebruik van geweld;
• het plegen van vernielingen, gooien en smijten met spullen.

VERDER IS HET NIET TOEGESTAAN OM:
• zonder toestemming vanuit de publieksruimte het personeelsgedeelte te betreden;
• in de publieksruimte te roken, alcohol of drugs te gebruiken;
• (steek)wapens mee te nemen;
• huisdieren mee te nemen (met uitzondering van geleidehonden);
• andere bezoekers lastig te vallen;
• op andere wijze overlast te veroorzaken.