Woningtypen

Het voorzien in een afgestemd aanbod in zowel kwaliteit als betaalbaarheid voor mensen die niet zelfstandig in  hun huisvesting kunnen voorzien, zien we als onze primaire taak. Per 1-1-2014 ziet onze woningvoorraad er als volgt uit: