Woonkernen

Velison Wonen heeft woningbezit in de woonkernen:

  • IJmuiden: is de grootste kern binnen de gemeente Velsen. Velison Wonen heeft hier 1.709 woningen.
  • Velsen Noord: Als enige kern binnen de gemeente Velsen, ligt Velsen-Noord aan de noordoever van het Noordzeekanaal. Velison Wonen heeft hier 834 woningen.
  • Velserbroek: In Velserbroek is Velison Wonen met 1042 woningen als grootste corporatie actief in de kern.
  • Santpoort Noord: In Santpoort Noord heeft Velison Wonen 96 woningen.