Jaarplan

Wat wij doen in 2018
In ons jaarplan staan onze activiteiten voor 2018 verwoord. Dit jaarplan is afgestemd op onze koers, en is daarom opgebouwd overeenkomstig de in ons ondernemingsplan benoemde speerpunten:

  • afgestemd aanbod;
  • verschil maken in onze kernen;
  • dienstverlenende organisatie;

Per speerpunt leggen we in dit jaarplan de link tussen de strategische ambities van Velison Wonen en onze inzet voor 2018.

In gesprek
We nodigen u graag uit om in gesprek te gaan over ons jaarplan 2018, en samen met ons de schouders te zetten onder een aanpak die de gemeente Velsen in alle opzichten in woon- en leefkwaliteit verbetert.