Terugverkoop van uw Koopgarantwoning

Wanneer u eigenaar bent van een Koopgarantwoning kan er een moment komen dat u de woning wilt verkopen. U moet hem dan terug verkopen aan Velison Wonen. Wij zijn verplicht de woning van u terug te kopen binnen een periode van in principe 3 maanden.

Terugkoopprocedure

Om de terugkoopprocedure in gang te zetten, dient u allereerst een schriftelijk verzoek in waarin u aangeeft de woning terug te willen verkopen. Vervolgens kiest u zelf een taxateur uit en geven wij deze taxateur opdracht om uw woning taxeren. Na het bezoek in uw woning, stelt de taxateur een gevalideerd taxatierapport op. Hierna ontvangt u binnen 10 werkdagen een aanbieding van Velison Wonen met de prijs waarvoor wij de woning van u willen kopen. Bij deze aanbieding is de berekening van de terugkoopprijs (zie ook de rekenvoorbeelden) en het taxatierapport toegevoegd. Wij wijzen u erop dat bij gedaalde woningprijzen er mogelijk een restschuld overblijft na de terugkoop. Wij adviseren u om hierover tijdig contact op te nemen met uw bank of hypotheekverstrekker.

Taxatie

Een onafhankelijk taxateur zal bij terugkoop, volgens vastgelegde taxatierichtlijnen, uw woning taxeren. U kunt kiezen uit een lijstje van taxateurs. De voorgeschreven makelaars op dit lijstje zijn Bon & Breed Makelaardij te Velserbroek, G&O Makelaars te IJmuiden of Teer Makelaars te Castricum.
De kosten voor deze taxatie zijn volledig voor rekening van Velison Wonen. Ook bestaat de mogelijkheid om zelf een taxateur aan te wijzen. De taxatiekosten zijn dan voor uw eigen rekening. De door u uitgekozen taxateur moet wel voldoen aan de regels die zijn vastgelegd in de erfpacht- en koopgarantbepalingen en kwaliteitseisen en validatienormen van het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut).

Voorwaarden taxatie

Een gevalideerd taxatierapport is 6 maanden geldig. Dit betekent dat de terugkoopovereenkomst binnen 6 maanden na de taxatie ondertekend moet worden, anders moet de woning opnieuw getaxeerd worden. De kosten voor een tweede taxatie zijn dan voor uw eigen rekening. Als de verkoop door uw keuze niet doorgaat, worden de taxatiekosten volledig bij u in rekening gebracht.

Wanneer u akkoord bent met de door de taxateur bepaalde marktwaarde, dan tekent u de terugkoopovereenkomst. Als u het niet eens bent met de taxatie kunt u een beroep doen op de geschillenregeling.

Geschillenregeling

De geschillenregeling houdt in dat zowel u als Velison Wonen een taxateur kiest, vervolgens wijzen deze 2 taxateurs een 3e taxateur aan. Met zijn drie├źn taxeren ze de woning en stellen gezamenlijk de marktwaarde vast. Deze waarde is bindend voor zowel u als Velison Wonen. Houdt u er wel rekening mee dat door het inroepen van de geschillenregeling de periode van 3 maanden verlengd wordt. Daarnaast kan de waarde hoger, maar ook lager uitvallen. De kosten van de 3 taxateurs komen voor de helft voor uw rekening en voor de helft van Velison Wonen.

Terugbetalen aankoopprijs en delen waarde-ontwikkeling

Op het moment van verkoop aan Velison Wonen krijgt u van ons het aankoopbedrag en de waarde van de zelf aangebrachte voorzieningen terug en wordt uw aandeel in de waardeverandering met deze bedragen verrekend. U deelt de waardeverandering met Velison Wonen volgens een bij verkoop bepaald percentage. Dit percentage kunt u terug vinden in de koopovereenkomst die u tekent bij aankoop van uw woning en geldt zowel bij waardestijging- als bij waardedaling van de woning.

Belangrijk: De taxateur zal door u aangebrachte voorzieningen, zoals bij voorbeeld een luxe keuken of badkamer, apart taxeren. De waarde hiervan telt niet mee in de verrekening van de waardeverandering. Dit deel van de waardevermeerdering komt u voor de volle 100% toe. Houdt u er wel rekening mee dat deze waarde vaak lager is dan wat de voorzieningen gekost hebben.

OpMaat

Koopgarant is een product van de stichting OpMaat. Voor meer informatie over Koopgarant en OpMaat kunt u terecht op de website: www.opmaat.nl.
 

 

Rekenvoorbeelden
Klik hier voor rekenvoorbeelden