Tijdelijk iemand anders in je woning

Huisbewaring aanvragen
Toestemming huisbewaring vragen

Voor huisbewaring heb je toestemming nodig van Velison Wonen. Als je zonder toestemming iemand anders in je huis laat wonen is er sprake van onrechtmatig gebruik van je woning.

Uitschrijven bij de gemeente

Als  je vanwege huisbewaring tijdelijk je woning door een ander laat bewonen dan moet je je uitschrijven bij de gemeente op het oude adres. Je schrijft je in bij de gemeente op het nieuwe adres. Ook als je in dezelfde gemeente blijft wonen.

Huisbewaring aanvragen
Voor welke situaties kun je huisbewaring aanvragen

Je kunt huisbewaring aanvragen als je jouw sociale huurwoning, vrije sectorwoning of onzelfstandige woonruimte tijdelijk verlaat voor:

  • langdurig verblijf buitenland (reis/werk/studie);
  • langdurige verpleging/verzorging;
  • proef samenwonen op adres (max. 1 jaar);
  • remigratie (max. 1 jaar);
  • detentie;
  • andere zwaarwegende reden.

Lees hieronder ook de voorwaarden voor toestemming huisbewaring.

 

Huisbewaring en huurtoeslag

Het kan zo zijn dat je door de huisbewaring minder of geen huurtoeslag krijgt. Je moet de huisbewaring melden bij de Belastingdienst.

En de huisbewaarder moet zich inschrijven op het adres. De huisbewaarder heeft geen recht op huurtoeslag.

Huisbewaring kan gevolgen hebben voor andere toeslagen, uitkeringen, belastingen en verzekeringen. We adviseren je om dit op tijd af te stemmen met de betreffende instanties.

Meer over huurtoeslag op de website Belastingdienst

Mensen vragen ook: