Veranderde woonsituatie

Verandert de samenstelling van uw gezin of huishouden?

Wanneer er iets in de samenstelling van uw huishouden verandert, kan dat van invloed zijn op verschillende zaken, zoals op uw huurtoeslag . Bij veranderingen kunt u denken aan een kind dat uit huis gaat, het overlijden van een partner, gaan samenwonen of een scheiding. Deze gebeurtenissen kunnen gevolgen hebben voor:
•    uw rechten en plichten als huurder;
•    het wel of niet verkrijgen van huurtoeslag of een aanpassing van de hoogte daarvan;
•    de jaarlijkse huurverhoging; uw huishoudinkomen bepaalt namelijk of u een extra huurverhoging krijgt.

Wijzigingen in uw woonsituatie kunt u eenvoudig online aan ons doorgeven. Maakt hiervoor gebruik  van het hiervoor bestemde formulier op deze pagina. 

 • 1

  Voorwaarden

  • U ontvangt geen nieuwe huurovereenkomst. De tenaamstelling wordt gewijzigd in onze systemen en u ontvangt daar een bevestigingsbrief van
  • Indienen en versturen van de formulier naamswijziging brengt met zich mee dat de achterblijvende huurder hoofdelijk aansprakelijk is voor de rechten en plichten voortvloeiende uit de huurovereenkomst en algemene huurvoorwaarden van de betreffende woning
  • Indienen en versturen van de formulier contract wijziging & afstandsverklaring brengt met zich mee dat de vertrekkende huurder tot de genoemde opzegdatum in de bevestigingsbrief aansprakelijk blijft voor alle verplichten die voortvloeien uit de door u beide getekende huurovereenkomst
  • Naar aanleiding van deze aanvragen  kunt u worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.
  • De wijziging is pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging van Velison Wonen heeft ontvangen
 • 2

  Overlijden van de (mede)huurder of correctie van gegevens

  In het geval van het overlijden van een partner wordt een wijziging in de tenaamstelling van de huurovereenkomst via het formulier naamswijziging doorgegeven. In dat geval kan een kopie van akte van overlijden toegevoegd worden.  Wilt u een correctie van uw gegevens doorgeven? Vul dan ook het formulier naamswijziging in.

  Bij overlijden van de (mede)huurder
   

  Woont u samen in een woning van Velison Wonen en is uw partner overleden? Dan zijn er twee mogelijkheden:

  • U was getrouwd en uw partner was de hoofdhuurder. Dan wordt u automatisch hoofdhuurder. Dat geldt ook als u een geregistreerd partnerschap had. Wij hebben wel een kopie nodig van de overlijdensakte.
  • Bij het overlijden van een partner wordt een wijziging in de tenaamstelling van de huurovereenkomst via het formulier naamswijziging doorgegeven. In dat geval kan een kopie van akte van overlijden toegevoegd worden. 
 • 3

  Vertrek medehuurder

  Bij een scheiding of relatiebreuk veranderen de rechten en plichten indien een naamswijziging op de huurovereenkomst wordt doorgevoerd. In deze situaties dient u de wijziging door te geven via het formulier contract wijziging ingevuld te worden. 

  Velison Wonen zal een aantal documenten controleren voordat de contract wijziging kan worden doorgevoerd. Kijk bij downloads om te zien om welke documenten het gaat, 

 • 4

  Aanvragen medehuurderschap

  Als de huurovereenkomst die u met Velison Wonen hebt gesloten alleen op uw naam staat, dan bent u de hoofdhuurder. Op de huurovereenkomst kan ook een medehuurder vermeld staan. Die medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Ook de medehuurder is verantwoordelijk voor de huurbetaling en een goed beheer van de woning.

  Veel gestelde vragen medehuurderschap

  Voorwaarden medehuurderschap
   

  • U moet onder andere minimaal twee jaar samen op het woonadres staan ingeschreven, er samen wonen en een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren. Dit wordt aangetoond door middel van een uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie.
  • U voert een duurzaam, gemeenschappelijk huishouden met de huurder. Het gaat erom dat u daadwerkelijk samen in de woning woont en de kosten van de huishouding deelt. Onder duurzaam wordt verstaan dat het uw opzet is om bij elkaar te blijven.
  • Het hangt van allerlei feitelijke omstandigheden en van de intentie van de betrokkenen af, of er sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. 
  • Een (volwassen) kind dat nog bij zijn ouders woont, zal in de regel niet als medehuurder worden erkend. In dat geval is in het algemeen namelijk geen sprake van duurzaam samenwonen, want het samenwonen van ouder(s) en kinderen is immers ‘naar zijn aard’ aflopend. Dit kan anders zijn als een inwonend (volwassen) kind vanaf zijn geboorte minimaal 35 jaar aaneengesloten bij zijn ouders woont en altijd ingeschreven is geweest op dat adres.
  • Aanvraag tot medehuurderschap mag niet ten doel hebben dat de medehuurder op korte termijn hoofdhuurder wil worden.  
  • De medehuurder moet in staat zijn de huur te betalen.
  • Wij kunnen aan de hand van uw aanvraag aanvullende gegevens opvragen.
  • Naar aanleiding van deze aanvraag kunt u worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.
  • Velison Wonen heeft het recht om een verzoek tot medehuurderschap af te wijzen.

  Veel gestelde vragen veranderde woonsituatie