Ik ben huurder Huurcontracten Veranderde woonsituatie

Veranderde woonsituatie

Verandert de samenstelling van uw gezin of huishouden?

 

Wanneer er iets in de samenstelling van uw huishouden verandert, kan dat van invloed zijn op verschillende zaken, zoals op uw huurtoeslag . Bij veranderingen kunt u denken aan een kind dat uit huis gaat, het overlijden van een partner, gaan samenwonen of een scheiding.

Deze gebeurtenissen kunnen gevolgen hebben voor:
•    uw rechten en plichten als huurder;
•    het wel of niet verkrijgen van huurtoeslag of een aanpassing van de hoogte daarvan;
•    de jaarlijkse huurverhoging; uw huishoudinkomen bepaalt namelijk of u een extra huurverhoging krijgt.

Geef wijzigingen makkelijk online door

Wijzigingen in uw woonsituatie kunt u eenvoudig online aan ons doorgeven. Maakt hiervoor gebruik  van het hiervoor bestemde formulier op deze pagina. 

Aanvragen medehuurderschap

Als de huurovereenkomst die u met Velison Wonen hebt gesloten alleen op uw naam staat, dan bent u de hoofdhuurder. Op de huurovereenkomst kan ook een medehuurder vermeld staan. Die medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Ook de medehuurder is verantwoordelijk voor de huurbetaling en een goed beheer van de woning.

Lees hier meer over medehuurderschap en hoe u dit kunt aanvragen: Aanvragen medehuurderschap - Velison Wonen

Formulieren
Aanvraagformulier contractwijziging & afstandsverklaring (bij vertrekmedehuurder) Aanvraag formulier naamswijziging Aanvraagformulier medehuurderschap Formulier afstandsverklaring