Aanvragen afstandsverklaring

Afstandsverklaring

Door ondertekening van dit formulier doe ik afstand van alle rechten en plichten aangaande de woning.

Wij verzoeken u om dit formulier samen met een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) naar ons toe te sturen. Met het uittreksel BRP toont u aan dat u niet meer op het adres staat ingeschreven. Een BRP opvragen doet u bij de gemeente Velsen.

Gegevens vertrekkende huurder
Reden*
Gegevens blijvende huurder
Aanhef*
Ondertekening

Ondergetekende verklaart dat hij/zij dit aanvraagformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld.

Nieuw bankrekeningnummer? Vraag ons om een machtiging voor automatische incasso.

Wanneer de huur -nadat u afstand van de woning heeft gedaan -  van een ander bankrekeningnummer moet worden afgeschreven dan moet er een nieuwe machtiging voor de automatische huurincasso bij ons worden opgevraagd. Een machtigingsformulier opvragen kan telefonisch (0255 535786) of per e-mail (infovelisonwonennl).

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden