Medehuurderschap

Aanvragen medehuurderschap

Als de huurovereenkomst die u met Velison Wonen hebt gesloten alleen op uw naam staat, dan bent u de hoofdhuurder. Op de huurovereenkomst kan ook een medehuurder vermeld staan. Die medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Ook de medehuurder is verantwoordelijk voor de huurbetaling en een goed beheer van de woning.

Veel gestelde vragen medehuurderschap

 

Voorwaarden medehuurderschap
 

  • U moet onder andere minimaal twee jaar samen op het woonadres staan ingeschreven, er samen wonen en een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren. Dit wordt aangetoond door middel van een uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie.
  • U voert een duurzaam, gemeenschappelijk huishouden met de huurder. Het gaat erom dat u daadwerkelijk samen in de woning woont en de kosten van de huishouding deelt. Onder duurzaam wordt verstaan dat het uw opzet is om bij elkaar te blijven.
  • Het hangt van allerlei feitelijke omstandigheden en van de intentie van de betrokkenen af, of er sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. 
  • Een (volwassen) kind dat nog bij zijn ouders woont, zal in de regel niet als medehuurder worden erkend. In dat geval is in het algemeen namelijk geen sprake van duurzaam samenwonen, want het samenwonen van ouder(s) en kinderen is immers ‘naar zijn aard’ aflopend. Dit kan anders zijn als een inwonend (volwassen) kind vanaf zijn geboorte minimaal 35 jaar aaneengesloten bij zijn ouders woont en altijd ingeschreven is geweest op dat adres.
  • Aanvraag tot medehuurderschap mag niet ten doel hebben dat de medehuurder op korte termijn hoofdhuurder wil worden.  
  • De medehuurder moet in staat zijn de huur te betalen.
  • Wij kunnen aan de hand van uw aanvraag aanvullende gegevens opvragen.
  • Naar aanleiding van deze aanvraag kunt u worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.
  • Velison Wonen heeft het recht om een verzoek tot medehuurderschap af te wijzen.
Aanvragen medehuurderschap

Veel gestelde vragen veranderde woonsituatie