Voorwaarden

Voorwaarden

  • U ontvangt geen nieuwe huurovereenkomst. De tenaamstelling wordt gewijzigd in onze systemen en u ontvangt daar een bevestigingsbrief van
  • Indienen en versturen van de formulier naamswijziging brengt met zich mee dat de achterblijvende huurder hoofdelijk aansprakelijk is voor de rechten en plichten voortvloeiende uit de huurovereenkomst en algemene huurvoorwaarden van de betreffende woning
  • Indienen en versturen van de formulier contract wijziging & afstandsverklaring brengt met zich mee dat de vertrekkende huurder tot de genoemde opzegdatum in de bevestigingsbrief aansprakelijk blijft voor alle verplichten die voortvloeien uit de door u beide getekende huurovereenkomst
  • Naar aanleiding van deze aanvragen  kunt u worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.
  • De wijziging is pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging van Velison Wonen heeft ontvangen