Overlast melding doen

Overlast melding doen

Als u overlast ervaart, begrijpen wij dat u graag uw verhaal persoonlijk wilt vertellen. Voor onze dossiervorming is het echter belangrijk dat u de overlast ook schriftelijk meldt door het Registratieformulier Overlast in te vullen.

 

Formulier (over)last melden

U kunt het formulier ook telefonisch opvragen, wij sturen u het dan toe.

Uiteraard mag u ook een brief of een e-mail sturen (info@velisonwonen.nl). Omschrijf zo volledig mogelijk waar het om gaat.