Door een storing zijn wij helaas op dit moment telefonisch niet bereikbaar. Wij hopen dat de storing zo snel mogelijk verholpen verholpen is. U kunt ons wel mailen via info@velisonwonen.nl.

Formulier Acceptatieverklaring

Acceptatie woning

Ik accepteer/wij accepteren de woning die Velison Wonen mij/ons onder voorbehoud van toetsing heeft aangeboden.

Volgende stap
Aanvrager

Let op: de gegevens die je hieronder invult moeten gelijk zijn aan je inschrijving op www.mijnwoonservice.nl

Aanhef*
Burgelijke staat*
Huidige woonsituatie*
Is er een medeaanvrager?
Aanhef*
Burgelijke staat*
Huidige woonsituatie*
Huidig adres*
Volgende stap
Aanvraag
Is er sprake van co-ouderschap?*
Heeft u een bewindvoerder?*

Vul hieronder de gegevens in van de bewindvoerder:

Heeft u een eigen bedrijf?*
Volgende stap
Documenten uploaden

Hier kunt u de gevraagde documenten uploaden:

Let op: maak uw Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar op alle documenten.

Volgende stap
Controleren en verzenden
Als u straks huurder bent dan kunt u ervoor kiezen om de post die wij versturen digitaal te ontvangen*
De huurders van Velison Wonen kunnen een serviceabonnement afsluiten voor €5 per maand. Kijk voor meer informatie op de website.*
U verklaart hierbij alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en bij het indienen van dit formulier geen valse gegevens te hebben verstrekt.*
Ondergetekenden verklaren op de hoogte te zijn van alle voorwaarden voor het accepteren van een woning*