Formulier huur opzeggen

Opzeggegevens

- In achtneming van minimaal 1 maand opzegtermijn. Opzegtermijn vangt aan bij ontvangst ondertekende huuropzegging.
- Uw gegevens zijn gelijk aan de naamstelling huurovereenkomst

Type huuropzegging
Aanhef
Is er sprake van een medehuurder?
Aanhef*
Inclusief opzegging huurovereenkomst van:
Volgende stap
Aanpassingen in woning
Zijn er zelf aangebrachte voorzieningen geplaatst in de woning?
Volgende stap
Nieuw adres of correspondentieadres

Om u de eindafrekening en de afrekening servicekosten te kunnen sturen, hebben wij een adres nodig. Vul hieronder uw nieuwe adres of correspondentieadres in:

Soort adres*
Volgende stap
Contactgegevens

Indien van toepassing vul hieronder de gegevens van de contactpersoon in:

Wij willen uw woning graag zo snel mogelijk laten bezichtigen door de nieuwe kandidaat-huurder(s). Dit is om eventuele overname(s) mogelijk te maken.

Geeft u toestemming aan de nieuwe kandidaat-huurder(s) om contact met u op te nemen op het opgegeven telefoonnummer of e-mailadres?
U verklaart hierbij alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en bij het indienen van dit formulier geen valse gegevens te hebben verstrekt.*
Ondergetekende(n) verklaren op de hoogte te zijn van alle voorwaarden voor huuropzegging en gaan akkoord met het privacyreglement van Velison Wonen*