Sluiten

Formulier huur opzeggen

Opzeggegevens

In achtneming van minimaal 1 maand* opzegtermijn. Opzegtermijn vangt aan bij ontvangst ondertekende huuropzegging.  Uw gegevens zijn gelijk aan de naamstelling huurovereenkomst

Wilt u de huur van uw woning van Velison Wonen opzeggen? Dat kan door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden. Om uw huuropzegging in behandeling te nemen is het belangrijk dat uw gegevens op dit formulier hetzelfde zijn als de naamstelling op uw huurovereenkomst.

Type huuropzegging HuurwoningGarage/reserveboxBedrijfsruimte
Let op! Er kan alleen een datum gekozen worden welke minimaal 30 dagen vooruit is.

Let op! Er kan alleen een datum gekozen worden welke minimaal 30 dagen vooruit is.

MeneerMevrouw
Dit is geen geldig e-mailadres
JaNee
MeneerMevrouw
Inclusief opzegging huurovereenkomst van: Garage, reservebox of bedrijfsruimte
Ga verder

Aanpassingen in woning

JaNee
JaNee
Ga terug Ga verder

Nieuw adres of correspondentieadres

Vul hieronder uw nieuwe adres of het correspondentieadres in:

Om u de eindafrekening en de afrekening servicekosten te kunnen sturen, hebben wij een adres nodig. Vul hieronder uw nieuwe adres of correspondentieadres in:

CorrespondentieadresNieuw woonadres
Ga terug Ga verder

Contactgegevens

Als dat van toepassing is, kunt u hieronder gegevens van de contactpersoon invullen:

Indien van toepassing vul hieronder de gegevens van de contactpersoon in, anders kunt u deze leeg laten:

Dit is geen geldig IBAN-nummer
Wij willen uw woning graag zo snel mogelijk laten bezichtigen door de nieuwe kandidaat-huurder(s). Dit is om eventuele overname(s) mogelijk te maken.

Wij willen uw woning graag zo snel mogelijk laten bezichtigen door de nieuwe kandidaat-huurder(s). Dit is om eventuele overname(s) mogelijk te maken.

JaNee (let op: indien u nee antwoord zijn overnames niet mogelijk)
U verklaart hierbij alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en bij het indienen van dit formulier geen valse gegevens te hebben verstrekt. * U verklaart hierbij alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en bij het indienen van dit formulier geen valse gegevens te hebben verstrekt.
Ondergetekende(n) verklaren op de hoogte te zijn van alle voorwaarden voor huuropzegging en gaan akkoord met het privacyreglement van Velison Wonen * Ondergetekende(n) verklaren op de hoogte te zijn van alle voorwaarden voor huuropzegging en gaan akkoord met het privacyreglement van Velison Wonen
Ga terug
Verzenden