Geen objecten gevonden

Formulier huur opzeggen

Opzeggegevens

Wilt u de huur van uw woning van Velison Wonen opzeggen? Dat kan door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden.

Om uw huuropzegging in behandeling te nemen is het belangrijk dat uw gegevens op dit formulier hetzelfde zijn als de naamstelling op uw huurovereenkomst.

Type huuropzegging

Let op! Er kan alleen een datum gekozen worden welke minimaal 30 dagen vooruit is.

Aanhef*
Is er sprake van een medehuurder?*
Aanhef*
Inclusief opzegging huurovereenkomst van:
Volgende stap
Aanpassingen in woning
Zijn er zelf aangebrachte voorzieningen geplaatst in de woning?*
Volgende stap
Nieuw adres of correspondentieadres

Om u de eindafrekening en de afrekening servicekosten te kunnen sturen, hebben wij een adres nodig. Vul hieronder uw nieuwe adres of correspondentieadres in:

Soort adres*
Volgende stap
Contactgegevens

Indien van toepassing vul hieronder de gegevens van de contactpersoon in:

Wij willen uw woning graag zo snel mogelijk laten bezichtigen door de nieuwe kandidaat-huurder(s). Dit is om eventuele overname(s) mogelijk te maken.

Geeft u toestemming aan de nieuwe kandidaat-huurder(s) om contact met u op te nemen op het opgegeven telefoonnummer of e-mailadres?*
U verklaart hierbij alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en bij het indienen van dit formulier geen valse gegevens te hebben verstrekt.*
Ondergetekende(n) verklaren op de hoogte te zijn van alle voorwaarden voor huuropzegging en gaan akkoord met het privacyreglement van Velison Wonen*