Over ons Nieuws & publicaties Laatste nieuws Nieuwe regeling voor ouderen met vermogen

Nieuwe regeling voor ouderen met vermogen

Leestijd: 2 min

Uitzondering passend toewijzen voor ouderen met eigen vermogen

Ontvangt u AOW en heeft u eigen vermogen? Dan mag u dit eigen vermogen gebruiken om naar een duurdere woning te verhuizen. Deze nieuwe regeling geldt sinds 1 januari 2022 en is bedoeld voor ouderen die gezien hun woonwensen en mogelijke toekomstige zorgbehoefte, een duurdere sociale huurwoning kunnen en willen betalen dan waarvoor zij op basis van hun inkomen in aanmerking komen.

Wat zijn de voorwaarden om het eigen vermogen te laten meetellen?

  • U en/of uw mede-aanvrager ontvangen AOW
  • Uw vermogen is minimaal €120.020 als u een alleenstaande bent of €151.767 als u een meerpersoonshuishouden heeft.
  • U heeft een (gezamenlijk) inkomen tot de huurtoeslaggrens. Voor een eenpersoonshuishouden is dit €23.975 en voor een meerpersoonshuishouden €32.550

Realiseert u zich wel dat u geen recht heeft op huurtoeslag als u een eigen vermogen heeft dat op 1 januari 2022 hoger is dan €31.747 (alleenstaand) of €63.494 (meerpersoonshuishouden)

Hoe werkt de uitzondering op inkomen voor ouderen met een eigen vermogen?

Dit gaat niet automatisch. Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u hiervoor contact opnemen met een medewerker van het Klantcontactcentrum van WoningNet. De medewerker verwerkt de regeling in uw inschrijving bij WoningNet. Vanaf dat moment ziet u ook de duurdere woningen in uw woningaanbod en is het mogelijk hierop te reageren. Krijgt u de woning aangeboden? Dan vraagt de corporatiemedewerker u bij toewijzing om uw eigen vermogen aan te tonen met bewijsstukken.

De regeling Ouder Worden en Prettig Woning en de regeling Uitzondering oudere met vermogen werken niet samen. Dit betekent dat als u een woning accepteert met de regeling Uitzondering oudere met vermogen, u de nieuwe huurprijs van de woning moet betalen. U kunt in dat geval uw oude huur niet meenemen.

Wijzig uw inkomensgegevens bij WoningNet niet!

Het is dus niet nodig om uw actuele inkomensgegevens bij WoningNet te wijzigen naar een hoger inkomen als u uw eigen vermogen wilt gebruiken om op duurdere woningen te reageren. Op basis van uw inkomen ziet u namelijk ook automatisch nog steeds de goedkopere woningen in uw persoonlijk woningaanbod en krijgt u voorrang voor lage inkomens als dit van toepassing is. De regeling Uitzondering oudere met vermogen zorgt ervoor dat u daarnaast ook de duurdere woningen in uw passend woningaanbod ziet.