Over ons Nieuws & publicaties Laatste nieuws Velison Wonen start project 'Slimme Stegen – Verbetering leefbaarheid achterpaden'

Velison Wonen start project 'Slimme Stegen – Verbetering leefbaarheid achterpaden'

Leestijd: 3 min

 

Donderdag 1 april tekende Jeroen Molenkamp, manager Vastgoed van Velison Wonen een raamovereenkomst met De Bie Groen en Compeer Infra. Met deze ondertekening gaan de partijen een meerjarige samenwerking aan om de kwaliteit van de achterpaden in diverse wooncomplexen van de woningcorporatie op een klimaatbestendige en circulaire manier te verbeteren. De projectnaam ‘Slimme Stegen’ verwijst onder andere naar het slim omgaan met hemelwater, maar ook het slim hergebruiken van materialen.

Veel achterpaden zijn aan verbetering toe

Velison Wonen werkt al geruime tijd aan het verduurzamen en verbeteren van een groot deel van haar woningbezit. In Velsen-Noord zijn inmiddels verschillende verbeterprojecten van woningen afgerond. De opgeknapte woningen staan er weer prima bij. Maar in de semi-openbare ruimte (vooral  achterpaden) behorend bij de woningen is nog wel een slag te slaan.  

Jeroen Molenkamp is daarom blij dat er nu ook gestart kan worden met de verbetering van de achterpaden: “ Als woningcorporatie kunnen wij  een belangrijke rol spelen in het klimaatbestendig maken van de leefomgeving. Met de keuze van de  juiste bestrating kunnen we bijvoorbeeld het toenemende probleem van wateroverlast in onze achterpaden aanpakken. Naast een oplossing voor de  wateroverlast, kijken we ook  naar uitstraling en verbetering van veiligheid. Bijvoorbeeld door het achterpad te verlichten, goede bestrating en daar waar voldoende ruimte is extra groen aan te leggen."

Proefstrook

Adviseur Jurjen Bergstra  van adviesbureau Scope Bouwmanagement is vanaf het begin betrokken bij het project Slimme Stegen en begeleidt het project in de voorbereiding en de uitvoering. Bergstra:  “Aanleiding voor het project ‘Slimme Stegen’ is enerzijds dat er bij een groot deel van de complexen onderhoud nodig is aan de achterpaden en anderzijds is er de wens  van Velison Wonen om de paden een meer uniforme (Velison) uitstraling te geven door standaardisering van toe te passen materialen.

Om bewoners en de organisatie zelf ervaring op te laten doen met verschillende soorten verharding, erfafscheidingen, groen en verlichting, is in december 2019 een proefstrook aangelegd. Deze bevindt zich tussen de Wardenaarstraat en de Ir. Krijgerstraat in Velsen-Noord. Vanaf het moment van aanleg is gedurende het jaar de proefstrook door de bewoners en de organisatie geëvalueerd. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een gestandaardiseerd keuzepakket in verharding, afwatering (erfafscheiding), groen en verlichting.

Koploper op het gebied van verbeteren achterpaden

Erik Muller van de Bie Groen werkt graag mee aan dit wat hij noemt unieke project: “Achterpaden zijn  vaak een ondergeschoven kindje. Met het projectmatig verbeteren van de leefbaarheid van achterpaden is Velison Wonen echt een koploper. We zien er naar uit om samen met Velison Wonen en Compeer Infra de achterpaden op een goed peil te krijgen. “