Velison Wonen biedt maatwerk in wonen.

Publicatiedatum: 28-04-2021

Maandag 26 april hebben Raymond Crezee, voorzitter van Stichting Huurdersraad Velison Wonen en Eric van Kaam, directeur-bestuurder van woningcorporatie Velison Wonen het Convenant Huurbeleid ondertekend.

Samenwerking

Eind 2020 is er een mooi ondernemingsplan tot stand gekomen. Een ondernemingsplan waarin meedoen centraal staat en Velison Wonen wil bijdragen aan een samenleving waarin iedereen meetelt, meedoet en er toe doet. Uit dit ondernemingsplan kwam de ambitie om samen met de Huurdersraad en medewerkers van Velison Wonen een nieuw, eerlijk en rechtvaardig huurbeleid op te stellen. Een convenant waarin  ook procesmatige afspraken zijn gemaakt over monitoring van de effecten van het huurbeleid en mogelijke aanpassingen. Door deze samenwerking is er een Convenant Huurbeleid opgesteld wat 1 mei ingaat.

Optimaal en integraal Huurbeleid

Het nieuwe huurbeleid van Velison Wonen biedt een optimale balans tussen betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit/ duurzaamheid van de woningen en geeft de mogelijkheid om meer maatwerk te bieden.  Het is een toekomstbestendig en gedragen huurbeleid, dat rechtvaardig is voor  de zittende en toekomstige huurders.  Zo hebben woningen met een vergelijkbare woonkwaliteit een vergelijkbare huur, passen de woonlasten bij het inkomen van de bewoner en dragen de huuropbrengsten bij aan een toekomstig bestendig verdienmodel.

Maatwerk

De woningcorporatie levert  maatwerk in wonen met oog en oor voor de huurders. Velison Wonen zorgt  met het nieuwe huurbeleid voor  een gedifferentieerd prijsaanbod passend bij de vraag van onze doelgroepen, voor wijken met een gemengd prijsaanbod ter bevordering van de leefbaarheid in de wijk en mogelijkheden voor huurders die willen doorstromen van groot naar beter.

Raymond Crezee, voorzitter van de Huurdersraad van Velison Wonen zegt volmondig ja tegen dit huurbeleid en onderstreept de belangrijke meerwaarde van het sociale aspect, de  solidariteit met de huurders en de balans in huren.

Met het nieuwe huurbeleid is een mooie stap gezet in samenwerking en betrokkenheid met de huurders.

 

 

Deel deze pagina