Missie, visie en beleid

Velison Wonen is een woningcorporatie in Velsen. Velison Wonen heeft ruim 3700 woningen in haar bezit in de gemeente Velsen. Wij zijn actief in de kernen IJmuiden, Velsen Noord, Velserbroek en Santpoort-Noord. Ons doel is het bieden van een breed woningaanbod, dat betaalbaar is en geschikt voor meerdere klantgroepen.  Wij houden ons nadrukkelijk bezig met thema’s als vergrijzing, scheiden van wonen & zorg en leefbaarheid.

Velison Wonen heeft de kwaliteit van haar dienstverlening hoog in het vaandel staan. Dat betekent dat wij staan voor goed beheer, tijdig onderhoud, uitstekende communicatie met onze huurders en een snelle afhandeling van reparatieverzoeken.

Onze missie

“Samen met huurders en partners op het terrein van wonen, zorg en welzijn gaan we voor kernen in Velsen waarin het prettig wonen en leven is. Daarin bieden we vanuit een optimale dienstverlening betaalbare en kwalitatief goede huisvesting aan een brede doelgroep.”

Onze opgave

Velison Wonen staat achter de (woon)visie van de gemeente Velsen. We zien voor onze corporatie een belangrijke rol weggelegd in deze visie voor de langere termijn. Maar ook voor de kortere termijn hebben we een opgave die we met elkaar moeten oppakken.

Onze opgave nu:

Meewerken aan oplossingen voor de op slot zittende woningmarkt.

  • Het in stand houden van een betaalbare woningvoorraad, waarbij wij aandacht  hebben voor de woonlasten van onze huurders.
  • Het waarborgen van de onze goede kwaliteit van dienstverlening.

Onze opgave voor de toekomst:

  • Investeren in duurzaamheid en in een woningaanbod voor een brede doelgroep.
  • Een geschikt woningaanbod voor de veranderende bevolkingssamenstelling in Velsen (vergrijzing & ontgroening).
  • Meewerken aan een gezamenlijke aanpak op het terrein van wonen, zorg en welzijn.
 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden