Over ons Organisatie Prestatieafspraken

Prestatieafspraken

Jaarlijks worden prestatieafspraken gemaakt tussen de gemeenten, huurdersraden en de woningcorporaties van Velsen. Hierin maken we afspraken met elkaar voor het aankomende jaar en met een doorkijk naar de daarop volgende jaren over bijvoorbeeld het woningaanbod, wonen en zorg, duurzaamheid, huisvesting bijzondere doelgroepen en leefbaarheid.

Meer weten?

Lees hier prestatieafspraken 2021- 2024 jaarschijf 2021.