Over ons Toezicht en verantwoording Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen

Downloads
Profielen RvC Toezichtsvisie Raad van Commissarissen (pdf) Toezicht- en toetsingkader van Velison Wonen (pdf) Rooster van aftreden Reglement Raad van Commissarissen (pdf) Reglement Auditcommissie Reglement selectie- en remuneratiecommissie Reglement Financieel Beleid en Beheer