Sluiten

Formulier serviceabonnement aanmelden

Persoonlijke gegevens

Het service abonnement wordt voor minimaal 1 jaar aangegaan en is daarna per kalendermaand opzegbaar.
MeneerMevrouw
Dit is geen geldige Nederlandse postcode
Ik ga akkoord met de voorwaarden zoals die staan beschreven in de folder serviceabonnement op de website. Ik ga akkoord met de voorwaarden zoals die staan beschreven in de folder serviceabonnement op de website.
Ik verklaar hierbij deel te willen nemen aan het onderhoudsabonnement en ik machtig Stichting Velison Wonen het verschuldigde bedrag van € 5,00 maandelijks en gelijktijdig met de huur te innen. Ik verklaar hierbij deel te willen nemen aan het onderhoudsabonnement en ik machtig Stichting Velison Wonen het verschuldigde bedrag van € 5,00 maandelijks en gelijktijdig met de huur te innen.
Versturen