Geen objecten gevonden

Formulier Afstandsverklaring

Gegevens van de woning

Met het versturen van dit formulier doet de vertrekkende huurder per de genoemde datum
afstand van alle rechten en plichten die voortvloeien uit de huurovereenkomst van de woning.

Inclusief contractwijziging van bijbehorende
Volgende stap
Gegevens vertrekkende huurder
Blijft er iemand in de woning achter?*

Als er niemand in woning achterblijft hoeft er geen afstandsverklaring ingevuld te worden. De huur kan direct worden opgezegd met het formulier huur opzeggen

Staat de achterblijvende persoon vermeld op de huurovereenkomst?*
Was er sprake van een huwelijk of geregisteerd partnerschap tussen de vertrekkende huurder en de achterblijvende persoon?*
Volgende stap
Gegevens blijvende huurder

Er is geen sprake van een blijvende huurder. Vul hieronder de gegevens in van de contactpersoon:

Ik verzoek u de huurovereenkomst op naam te zetten van:

Aanhef*
Volgende stap
Uploaden documenten

Hier kunt u de gevraagde documenten uploaden:

Let op: maak uw Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar op alle documenten.

U hoeft geen documenten te uploaden. Ga verder naar de volgende pagina.

Volgende stap
Controleren en verzenden
U verklaart hierbij alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en bij het indienen van dit formulier geen valse gegevens te hebben verstrekt.*
Ondergetekenden verklaren op de hoogte te zijn van alle voorwaarden voor aanvraag naamswijziging*