Sluiten

Formulier Afstandsverklaring

Gegevens van de woning

Met dit formulier kunt u een afstandsverklaring aanvragen.

Met het versturen van dit formulier doet de vertrekkende huurder per de genoemde datum afstand van alle rechten en plichten die voortvloeien uit de huurovereenkomst van de woning.

Inclusief contractwijziging van bijbehorende Garage of berging
Ga verder

Gegevens vertrekkende huurder

JaNee

Als er niemand in woning achterblijft hoeft er geen afstandsverklaring ingevuld te worden. De huur kan direct worden opgezegd met het formulier huur opzeggen

JaNee
JaNee
Ga terug Ga verder

Gegevens blijvende huurder

Er is geen sprake van een blijvende huurder. Vul hieronder de gegevens in van de contactpersoon:

Er is geen sprake van een blijvende huurder. Vul hieronder de gegevens in van de contactpersoon:

Ik verzoek u de huurovereenkomst op naam te zetten van:

Ik verzoek u de huurovereenkomst op naam te zetten van:

MeneerMevrouw
Dit is geen geldig Nederlands telefoonnummer
Dit is geen geldig e-mailadres
Alleen cijfers zijn toegestaan
Alleen cijfers zijn toegestaan
Ga terug Ga verder

Uploaden documenten

Hier kunt u de gevraagde documenten uploaden: Let op: maak uw Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar op alle documenten.

Hier kunt u de gevraagde documenten uploaden: Let op: maak uw Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar op alle documenten.

U hoeft geen documenten te uploaden. Ga verder naar de volgende pagina.

U hoeft geen documenten te uploaden. Ga verder naar de volgende pagina.

Ga terug Ga verder

Controleren en verzenden

U verklaart hierbij alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en bij het indienen van dit formulier geen valse gegevens te hebben verstrekt. * U verklaart hierbij alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en bij het indienen van dit formulier geen valse gegevens te hebben verstrekt.
Ondergetekenden verklaren op de hoogte te zijn van alle voorwaarden voor aanvraag naamswijziging * Ondergetekenden verklaren op de hoogte te zijn van alle voorwaarden voor aanvraag afstandsverklaring en akkoord te gaan met onze privacyverklaring.
Ga terug
Verzenden