Wanneer ben ik aan de beurt voor een huis?

Om sociale huurwoningen zo eerlijk mogelijk te verdelen hebben gemeenten en corporaties afspraken gemaakt en regels opgesteld. Kandidaten worden op inschrijftijd geselecteerd. Inschrijftijd is de tijdsduur die wordt gerekend vanaf de datum van betaling van uw inschrijving. Degene met de langste inschrijftijd heeft de eerste keus. Let wel: kandidaten met een (stadsvernieuwings)urgentie gaan voor. Daarnaast hebben kandidaten met de juiste indicatie voorrang op zorgwoningen en aangepaste woningen. Senioren hebben voorrang op woningen die met voorrang worden aangeboden voor de leeftijdscategorie 65 jaar en ouder.