Welke gegevens moet ik inleveren bij acceptatie van de woning?

Welke gegevens moet ik inleveren?

Bent u de eerste kandidaat voor de woning? Dan ontvangt u van ons een e-mail met het verzoek om uw gegevens aan te leveren. Wij hebben - afhankelijk van uw situatie-  de volgende gegevens van u nodig voor acceptatie van de woning:
 

  • Een inkomensverklaring van vorig jaar. Of -als deze er nog niet is- een inkomensverklaring van twee jaar terug. Lever deze ook in voor uw eventuele partner en overige volwassen medebewoners (behalve voor uw kinderen). U kunt de inkomensverklaring digitaal aanvragen op de website van de Belastingdienst. Log in met uw DigiD. U kunt ook een voorlopige of definitieve aanslag inkomstenbelasting inleveren. Als uw inkomensverklaring afwijkt van uw huidige inkomen en u wilt op basis van uw huidige inkomen de woning accepteren, dan hebben wij uw laatste 3 loonstroken nodig.
  • Is uw inkomen niet bekend? Of heeft u geen inkomen? Vraag dan ook een inkomens-verklaring op. Doe dit ook voor uw eventuele partner en overige volwassen medebewoners (behalve uw kinderen).
  • Heeft u een eigen bedrijf? Dan hebben wij van uw accountant een winst- en verliesrekening nodig van vorig jaar of de door uw accountant  ingediende aangifte van vorig jaar of twee jaar terug. In dit laatste geval moet uw accountant een verklaring bijvoegen dat hij deze aangifte heeft ingediend bij de Belastingdienst. U kunt ook een prognose over het huidige jaar inleveren, opgesteld door uw boekhouder of                         accountant. Let op: uw accountant moet zijn verklaring, prognose of de winst- en verliesrekening aanleveren op briefpapier, voorzien van een handtekening en een bedrijfsstempel.
  • Verklaring van woon- en betalingsgedrag (verhuurdersverklaring). Als u nu een woning huurt bij een andere corporatie of bij een particuliere verhuurder, dan hebben wij een verklaring nodig. U kunt deze verklaring downloaden op onze website.
  • In het geval van echtscheiding vragen we u hier een bewijs van te overleggen, bijvoorbeeld een verklaring van de advocaat of voorlopige voorzieningen, waarbij duidelijk is wie de woning krijgt toegewezen.
  • Heeft u co-ouderschap (50%/50%) dan moet u dit kunnen aantonen met een ouderschapsplan. Alleen dan kunt u samen met uw kind(eren) reageren.
  • Een historisch uittreksel (BRP, maximaal 1 maand oud). Dit uittreksel kunt u online en tegen betaling aanvragen op het gemeentehuis van uw woonplaats. Vaak moet u eerst een afspraak maken. Bij de gemeente Velsen kan dat online via de website . Het historisch uittreksel geeft uw adreshistorie weer en vermeldt het aantal personen dat behalve u op het huidige adres wonen en meeverhuizen.
  • Identiteitsbewijs. Wij vragen u een geldig paspoort, Europese identiteitskaart of rijbewijs te overleggen. Heeft u de Nederlandse nationaliteit niet, dan vragen wij u om een paspoort en een vreemdelingendocument.
  • Bewindvoering Wanneer u een bewindvoerder heeft die u helpt om uw geldzaken te beheren dan vragen wij u een kopie van de beschikking van de bewindvoerder in te leveren. De beschikking is het officiĆ«le bewijs van de rechtbank dat er bewind is uitgesproken. Deze beschikking geeft aan dat u onder bewind staat en bij wie.

Belangrijk 

Heeft u nog geen recente inkomensverklaring(en) in huis? Vraag deze dan direct aan op de website van de Belastingdienst.