Welke gegevens moet ik inleveren bij acceptatie van de woning?

Welke gegevens moet ik inleveren?

Bent u de eerste kandidaat voor de woning? Dan ontvangt u van ons een e-mail met het verzoek om uw gegevens aan te leveren. Wij hebben -afhankelijk van uw situatie-  de volgende gegevens van u nodig voor acceptatie van de woning:

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning, moet u aan een aantal eisen te voldoen. Wij controleren uw gegevens. Let op: het is van belang dat uw documentatie compleet is. Incomplete dossiers worden niet in behandeling genomen. 

1. Identiteitsbewijs
Wij vragen u een paspoort, Europese identiteitskaart of rijbewijs te overleggen. Heeft u de Nederlandse nationaliteit niet, dan vragen wij u om een paspoort en een vreemdelingendocument. 

2. Een historisch uittreksel van de Basis Registratie Personen (BRP)
Uittreksel bevolkingsregister (maximaal 3 maanden oud) kunt online en tegen betaling aanvragen op het gemeentehuis van uw woonplaats. Het historisch uittreksel geeft uw adreshistorie weer en vermeldt het aantal personen die naast u op het huidige adres wonen en meeverhuizen. Let op! Ook uw meeverhuizende kinderen moeten er op staan.

3. Verklaring geregistreerd inkomen
Van iedere (mede) huurder is nodig: Een inkomensverklaring van vorig jaar. Of -als deze er nog niet is- een inkomensverklaring van twee jaar terug. U kunt de inkomensverklaring digitaal aanvragen op de website van de Belastingdienst. Log in met uw DigiD. U kunt ook een voorlopige of definitieve aanslag inkomstenbelasting inleveren. Als uw inkomensverklaring afwijkt van uw huidige inkomen en u wilt op basis van uw huidige inkomen de woning accepteren, dan hebben wij uw laatste 3 loonstroken nodig. Is uw inkomen niet bekend? Of heeft u geen inkomen? Ook dan hebben wij uw inkomensverklaring nodig. 

4. Heeft u een eigen bedrijf? 
• Als ondernemer kunt u uw inkomen aantonen met een inkomensverklaring van de Belastingdienst over de twee meest recente jaren.
• Recent uittreksel uit het Kamer van Koophandel Register (KvK) niet ouder dan 3 maanden.
• Een prognose over het huidige jaar inleveren, opgesteld door uw boekhouder of accountant. 

Heeft u geen inkomensverklaring? Dan hebben wij naast de standaard documenten ook onderstaande gegevens nodig:
• Balans winst- en verliesrekening van de afgelopen jaar opgemaakt door de accountant.
• Door uw accountant ingediende aangifte van vorig jaar of twee jaar terug.
• Accountantsverklaring: een verklaring van de accountant dat hij deze aangifte heeft ingediend bij de Belastingdienst. 

Let op: uw accountant moet de documenten aanleveren op briefpapier, voorzien van een 
handtekening en een stempel van het bedrijf die de verklaring opstelt.

5. Verklaring van woon- en betalingsgedrag (verhuurdersverklaring)
Als u nu een woning huurt bij een andere corporatie of bij een particuliere verhuurder, dan hebben wij een verklaring nodig. U kunt deze verklaring downloaden op onze website.

6. Beschikking bewindvoerder
Wanneer u een bewindvoerder heeft die u helpt om uw geldzaken te beheren dan vragen wij u een kopie van de beschikking van de bewindvoerder in te leveren. De beschikking is het officiële bewijs van de rechtbank dat er bewind is uitgesproken. Deze beschikking geeft aan dat u onder bewind staat en bij wie.

7. Echtscheiding
In het geval van echtscheiding vragen we u hier een bewijs van te overleggen, bijvoorbeeld een verklaring van de advocaat of voorlopige voorzieningen, waarbij duidelijk is wie de woning krijgt toegewezen.

8. Co-ouderschap
Kinderen tellen bij het toewijzen van een woning alleen mee als co-ouderschap is afgesproken. Heeft u co-ouderschap (50%/50%) dan moet u dit kunnen aantonen met een ouderschapsplan. Alleen dan kunt u samen met uw kind(eren) reageren.