Wat is een Zorgwoning, welke locaties zijn er en hoe kom ik in aanmerking?

U kunt reageren op onderstaande zorgwoningen via mijnwoonservice.nl

U kunt reageren op zorgwoningen in de gemeente Velsen via www.mijnwoonservice.nl.  Om te reageren op het woningaanbod moet u ook ingeschreven staan bij mijnwoonservice.nl. Staat u hier nog niet ingeschreven? Dan kunt u uw inschrijving regelen via mijnwoonservice.nl. De inschrijving kost € 10. De jaarlijkse verlenging kost ook € 10.

Heeft u vragen over het inschrijven of het woningaanbod? Neem met vragen gerust contact op met het klantcontactcentrum van Woningnet op 0900 040 08 00.

In een zorgwoning woont u zelfstandig. 

Zorgwoningen zijn zelfstandige woningen voor ouderen. Zorgwoningen zijn gebouwd tegen of in de nabijheid van een verzorgingstehuis of buurthuis waar men gebruik kan maken van dagactiviteiten. Men noemt dit ook wel een aanleunwoning. Het gaat dus niet om een kamer in een verzorgingstehuis, waar ouderen niet zelfstandig wonen en verzorging krijgen.

Mensen die zorgbehoeftig zijn of waarbij sprake is van psychosociale problematiek (sociaal isolement / onveiligheidsgevoelens), of mensen die 75 jaar of ouder zijn kunnen in aanmerking komen voor een zorgwoning.  De wachttijd hangt af van de inschrijfduur, voorkeuren en eventuele zorgindicatie, medische of sociale urgentie. 

Overzicht van Zorgwoningen

 

Corporatie Huis Locatie Zorgaanbieder
Woningbedrijf Velsen Huis ter Hagen Driehuis Zorgbalans
Velison Wonen De Hofstede Velserbroek Zorgbalans
Velison Wonen De Schulpen Velsen Noord Zorgbalans
Woningbedrijf Velsen Zeewijkplein IJmuiden Zorgbalans