Huurtoeslag

Als uw huur te hoog is voor uw inkomen, kunt u huurtoeslag bij de Belastingdienst. De huurtoeslag wordt toegekend voor maximaal één jaar: van 1 januari tot en met 31 december.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen voor huurtoeslag?

  • U bent 18 jaar of ouder. Bent u jonger dan 18 jaar, dan kunt u soms ook huurtoeslag krijgen
  • U huurt een zelfstandige woonruimte
  • U, uw eventuele partner en medebewoners staan bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres
  • Op uw woonadres staan geen andere personen ingeschreven bij de gemeente (behalve een eventuele onderhuurder)
  • U, uw eventuele partner en medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
  • Uw (gezamenlijke) inkomen en huurprijs zijn niet te hoog
  • Uw vermogen is niet te hoog

Inschrijving bij de gemeente

Als u en uw medebewoners nog niet ingeschreven staan bij de gemeente, is het zaak om dat zo snel mogelijk te doen. Wij raden u aan om ingeschreven te staan op de datum dat uw huurcontract ingaat. Voor alle huurders geldt dat het van belang is dat de inschrijfgegevens bij de gemeente kloppen. Zo voorkomt u vertraging bij de toekenning en uitbetaling van de huurtoeslag.