Kom ik in aanmerking voor eenmalige huurverlaging?

Eenmalige huurverlaging in 2021: misschien ook voor u?

 

Vanaf  1 januari 2021 is er een wet die huurders van corporaties die relatief te duur wonen voor hun inkomen een eenmalige huurverlaging biedt. Voldoet u aan de voorwaarden dan voert Velison Wonen de huurverlaging automatisch door. We leggen hier graag uit hoe deze wet werkt en wie er in aanmerking komen voor de huurverlaging.

Bij het toewijzen van een woning houdt Velison Wonen rekening met het inkomen van de huurder. Misschien is in de tussentijd uw inkomen gedaald of is de samenstelling van uw huishouden veranderd? In dat geval kan uw huur te hoog zijn voor uw inkomen. Misschien komt u in aanmerking voor een eenmalige huurverlaging.

Wie komt er in aanmerking voor de huurverlaging?

De huurverlaging is alleen bedoeld voor huurders die een sociale woning huren en een huur betalen die hoger is dan de aftoppingsgrens voor hun situatie. Vrije sector woningen en kamers voldoen bijvoorbeeld niet aan de eisen. Is uw netto huur lager dan 633,25 euro? Ook dan geldt de eenmalige huurverlaging niet voor u.

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een eenmalige huurverlaging, kijken we naar:

  • Uw huur (netto huur zonder servicekosten);
  • Uw (gezamenlijk) inkomen uit 2019, inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee. Dit inkomen is vastgesteld door de belastingdienst;
  • De samenstelling van uw huishouden.

In de tabel hieronder ziet u wat de voorwaarden zijn om recht te hebben op de eenmalige huurverlaging:

Klik op de tabel om te vergroten

Voldoet u aan de voorwaarden?

Wanneer u aan de voorwaarden voldoet, voert Velison Wonen de wijziging door. U krijgt van ons hier automatisch een bericht over in maart. Voldoet u aan de voorwaarden maar, ontvangt u geen bericht van ons? Dan kan dat een aantal dingen betekenen:
1.    Uw netto huur, ofwel kale huur, is toch lager dan € 633,25;
2.    Uw (gezamenlijke) inkomen uit 2019 voldoet niet aan de eisen volgens de Belastingdienst;
3.    Uw  (gezamenlijke) inkomen is gedaald na 2019.

Is uw (gezamenlijk) inkomen gedaald na 2019?

Wanneer  u een inkomensdaling heeft gehad na 2019, dan heeft u misschien toch recht op een eenmalige huurverlaging. Deze voorwaarden gelden alleen wanneer uw inkomen minstens zes maanden onder de inkomensgrens ligt. Geldt dit voor u? Dan moet u zelf een huurverlaging bij ons aanvragen  Bij de aanvraag wordt u gevraagd een verklaring op te stellen van de samenstelling van uw actuele huishouden. Ook vragen we een bewijs van uw inkomenssituatie. Denk daarbij aan recente salarisstroken, uitkeringsspecificaties of verklaring van boekhouder. In april 2021 kunt u hierover meer informatie vinden op onze website.

Heeft huurverlaging invloed op uw huurtoeslag?

De huurtoeslag is afhankelijk van inkomen, samenstelling huishouden en de hoogte van de huur. Het kan dus zijn dat u na de huurverlaging iets minder huurtoeslag krijgt. Omdat de huurverlaging gaat over het deel van de huur (boven de aftoppingsgrens) waar de huurtoeslag niets of slechts veertig procent van vergoedt, gaat u  er door een huurverlaging wel altijd op vooruit. Per huishouden komt de gemiddelde netto besparing aan huurlasten neer op € 40 per huishouden, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken berekend. (Bron: Woonbond)