Hoe dien ik bezwaar in tegen de jaarlijkse huurverhoging?

 

U kunt in een aantal gevallen bezwaar maken tegen een huurverhoging. Kijk voor mogelijke redenen van bezwaar  op de website van de Rijksoverheid.

De gang van zaken is als volgt:

U maakt schriftelijk bezwaar tegen uw huurverhoging met het bezwaarschrift huurverhoging 2022. Uw bezwaar levert u voor 1 juli bij ons in. Maakt u bezwaar omdat uw inkomen in 2021 lager was? Voeg dan de Inkomensverklaringen van alle leden van het huishouden toe en de gegevens uit de BRP inzake de samenstelling van uw h uishouden . Als wij uw bezwaar terecht vinden, passen wij de huurverhoging aan. Zijn wij het niet eens met uw bezwaar, dan verzoeken wij de Huurcommissie uitspraak te doen. U bent dan een voorschot op de leges verschuldigd aan de Huurcommissie.

Wij nemen uw bezwaar zo spoedig mogelijk in behandeling. U ontvangt een schriftelijke bevestiging hiervan. De termijn is afhankelijk van het aantal ontvangen bezwaren.

U kunt uw bezwaar intrekken. Als u de 25 euro leges heeft betaald aan de Huurcommissie, dan worden deze niet terugbetaald.