Waarom voert Velison Wonen een huurverhoging door?

 

Als verhuurder is Velison Wonen niet verplicht de huurverhoging door te voeren. De opbrengst van de huurverhoging is echter nodig voor de kosten van het beheer en onderhoud van de woningen en de directe woonomgeving. Velison Wonen heeft hierbij te maken met jaarlijkse kostenstijgingen. Ook is geld nodig voor de rente en aflossing van de leningen die we zijn aangegaan om woningen te kunnen bouwen.