Wat kan ik doen als ik een inkomensafhankelijke huurverhoging heb gekregen en mijn inkomen is gedaald?

 

Bij het bepalen van de inkomensafhankelijke huurverhoging is het inkomen uit 2020 gebruikt. Als uw huishoudinkomen in 2021 lager was, dan kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging. Hierbij hebben we de inkomensverklaringen 2021 van alle leden van het huishouden nodig en de gegevens uit de Basis Registratie Personen. De inkomensverklaring 2021 is beschikbaar bij de Belastingdienst.

U kunt uw bezwaarschift uiterlijk 30 juni 2022 bij ons indienen. Als uw bezwaar gegrond is, passen wij de huurverhoging aan.

Als uw huishoudinkomen in 2022 lager is, dan kunt u geen bezwaar maken. Wanneer uw inkomen in 2022 is gedaald tot onder de aangegeven grens van €  47.948 of 55.486 neem dan contact met ons op. Mogelijk komt u in aanmerking voor verlaging van de huurprijs. Houd er vast rekening mee dat u de inkomensdaling wel moet kunnen aantonen.