Welke inkomensgegevens zijn gebruikt bij de huurverhoging?

 

Onder het huishoudinkomen vallen alle inkomens van de huurders en de overige bewoners van de woonruimte die op 1 juli 2022  op uw adres staan ingeschreven. Bij de huurverhoging 2022 is gebruik gemaakt van de gegevens over 2020. Dit inkomen is namelijk definitief vastgesteld door de Belastingdienst. Bij inkomens van inwonende kinderen die op 1 januari 2022 nog geen 23 jaar waren, telt het inkomen tot het wettelijk minimumloon niet mee met het huishoudinkomen.

Velison Wonen heeft uw gegevens bij de Belastingdienst opgevraagd. Als verhuurder is Velison Wonen gerechtigd deze opvraag te doen. De Belastingdienst geeft geen gespecificeerde gegevens, maar alleen een code waaruit blijkt in welke inkomenscategorie uw huishoudinkomen valt.