Waar kan ik terecht voor hulp bij het aanpakken van mijn schulden?

Soms blijkt tijdens het gesprek met onze medewerker dat de huurachterstand een onderdeel vormt van een veel grotere problematiek. In dat geval kunt u een beroep doen op schuldhulpverlening. De consulenten schuldhulpverlening van de gemeente Velsen helpen bij het aanpakken van schulden en bij het voorkomen van nieuwe schulden.

Wilt u een afspraak maken voor een intake schuldhulpverlening dan kunt contact opnemen met de gemeente Velsen, telefoon 140255.