Wat zijn onze maatregelen bij huurachterstand?

Als de huur niet op tijd op onze rekening staat, dan spreken we van een huurachterstand. In uw huurcontract staat de vervaldatum waarvoor de huur bij ons binnen moet zijn. Als dat niet het geval is doorlopen we een aantal stappen:

Stap 1. Herinnering

U moet de huur vóór de vervaldatum die in uw huurcontract staat, betaald hebben. Als wij de huur dan nog niet hebben ontvangen, dan sturen wij u een herinnering. We verzoeken u de huur alsnog aan ons over te maken. Volgt hierop geen betaling, dan sturen wij u nogmaals een brief. Volgt binnen 14 dagen geen betaling, dan wordt de vordering uit handen gegeven aan de deurwaarder.

Stap 2. Deurwaarder

Hebben wij de deurwaarder ingeschakeld, dan zijn de kosten voor de deurwaarder voor u. In het uiterste geval kunnen wij u dwingen de woning te verlaten.

Zet uw huis niet op het spel en betaal altijd uw huur op tijd. 

Lukt het u niet om op tijd te betalen? Hoe eerder u aan de bel trekt, hoe beter. Samen kunnen we kijken naar een oplossing, bijvoorbeeld in de vorm van een betalingsregeling.