Puntentelling

Het puntensysteem bepaalt de maximale huurprijs van uw sociale-huurwoning.

Punten bepalen maximale huurprijs

Het puntensysteem geeft de kwaliteit van een huurwoning in punten weer. Het puntensysteem heet ook wel het woningwaarderingsstelsel. Elk onderdeel van de woning, zoals oppervlakte en sanitair, krijgt punten. Bij elkaar opgeteld leveren de punten een maximale huurprijs op. Deze wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

U kunt zelf de punten en maximale huurprijs van uw woning uitrekenen met de huurprijscheck van de Huurcommissie.

WOZ-beschikking

Als gebruiker (huurder) van een woning ontvangt u jaarlijks een beschikking met de WOZ-waarde. De WOZ-waarde is van invloed op de maximale hoogte van de huur. Om deze reden krijgt u van de gemeente de WOZ-beschikking voor het gebruik zonder dat hier een belastingbetaling aan verbonden is. De WOZ-waarde vindt u op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen voor het betreffende belastingjaar. Voor vragen over de aanslag gemeente belastingen kunt u terecht op de website van de gemeente Velsen: www.velsen.nl.

Huurverlaging?

Een verlaging van de WOZ-waarde leidt niet automatisch tot een verlaging van de huur. Velison Wonen hanteert in de meeste gevallen een huurprijs die ruim onder de maximale huurprijs ligt. Een verlaging van de WOZ-waarde leidt daarom niet automatisch tot een verlaging van de huur.