Heeft u een klacht of een compliment?

Het is voor ons belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Heeft u een klacht? Laat het ons weten. We gaan op zoek naar een oplossing. 

Hoe dient u een klacht in?

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Dat kan verschillende oorzaken hebben.  De meeste meningsverschillen zijn snel te verhelpen. Soms lukt dat niet direct. Bent u niet tevreden of wilt u juist een compliment melden, gebruik hiervoor dan dit fomulier 'compliment of klacht melden' . Wij zoeken dan naar een oplossing.

Lukt het niet om de klacht samen op te lossen?

Bent u niet tevreden over de manier waarop wij uw klacht hebben opgelost dan kunt u het geschil ter beoordeling voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommisie. Om een klacht bij de geschillencommissie in te kunnen dienen, moet u wel eerst de interne klachtenprocedure bij Velison Wonen doorlopen hebben. Om in aanmerking te komen voor behandeling door de geschillencommissie moet het geschil aan een aantal voorwaarden voldoen. Meer hierover leest u op de website van de Regionale Geschillencommisie.

Andere opmerkingen en klachten

Heeft u geen compliment, tip of klacht over de dienstverlening van Velison Wonen, maar een andere klacht? 
• Een technische klacht is een reparatieverzoek. Ga daarvoor naar de pagina Reparatie melden;
• Een klacht over uw buren of woonomgeving is een overlast melding. Ga daarvoor naar de pagina Overlast melden op de website;
• Een klacht over uw huurprijs of de jaarlijkse huurverhoging is een bezwaar huurprijs of bezwaar huurverhoging. Daarover leest u alles op de pagina Huurverhoging.

Compliment of klacht melden