Wat kan de geschillencommissie voor mij betekenen?

De Regionale Geschillencommissie is een onafhankelijke commissie met minimaal drie leden die klachten behandelt voor Velison Wonen en andere corporaties in Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer.

De leden hebben geen werkrelatie met de corporatie van wie zij de klachten behandelen. Als u uw klacht wilt voorleggen aan de Regionale Geschillencommissie, stuurt u dit dan schriftelijk naar Regionale Geschillencommissie Woningcorporaties, Antwoordnummer 1872, 2000 WC te Haarlem. Meer informatie over de Regionale Geschillencommissie kunt u vinden op www.geschillencommissie.net of opvragen op ons kantoor.