Aanvragen afstandsverklaring

Formulier afstandsverklaring

Met het aanvraagformulier kunt u een afstandsverklaring indienen. Het ingevulde formulier kunt u online invullen, printen, ondertekenen en met de benodigde bijlagen inleveren op ons kantoor aan Sluisplein 25 in IJmuiden. Of u kunt het formulier opsturen naar:

 

Velison Wonen


Postbus 352
1970 AJ IJmuiden

 

Bijvoegen:

  • Een historisch uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie waaruit blijkt dat u niet langer staat ingeschreven op bovenstaand adres.
  • Een kopie van het geldig legitimatiebewijs van de vertrekkende en blijvende huurder.
  • Een kopie van het echtscheidingsconvenant of ontbinding van het geregistreerd partnerschap waaruit blijkt welke huurder de woning toegewezen heeft gekregen (indien van toepassing).
  • Wordt de huur afgeschreven van een nieuw bankrekeningnummer? Vul dan het machtigingsformulier in.

 

Automatische incasso aanvragen