Bewonerscommissie

Een bewonerscommissie vertegenwoordigt specifiek de huurders van één wooncomplex, of een aantal wooncomplexen.Bewonerscommissies houden zich met de belangen van huurders in hun eigen complex bezig. Vaak gaat dat om hele concrete belangen. Zoals servicekosten, onderhoudsklachten, wijkschouw of de leefbaarheid in het complex. Een bewonerscommissie heeft minimaal eenmaal per jaar overleg met Velison Wonen over zaken die in het complex spelen. Maar als er vaker behoefte is aan contact omdat er bijvoorbeeld renovatie of herstructuring plaatsvindt, dan kan dat ook. Een bewonerscommissie bestaat bij voorkeur uit minimaal drie leden. 

Bewonerscommissie en Huurdersraad

Elke bewonerscommissie behartigt de belangen van alle huurders van Velison Wonen in een wooncomplex of wijk. De Huurdersraad van Velison Wonen houdt zich bezig met onder met onderwerpen die het beleid van de woningcorporatie betreffen. Voor een goede samenwerking is het belangrijk dat Huurdersraad en bewonerscommissie elkaar op de hoogte houden.

Iets voor u!

Wilt u zich opgeven of ontvangt u graag eerst meer informatie, neemt u dan telefonisch (0255-535786)  of per mail contact op met de Wijkcoördinator van Velison Wonen. U kunt ook de brochure op deze pagina downloaden voor meer informatie over bewonerscommissies.