Huisbewaring

Huisbewaring: wat wordt daarmee bedoeld?

Bij huisbewaring  laat u (de hoofdhuurder) tijdelijk iemand anders in uw huis wonen. U geeft uw huis gedurende een bepaalde periode in gebruik aan een zogenaamde 'huisbewaarder'. Bijvoorbeeld omdat u voor een langere periode weg bent vanwege een studie of baan in het buitenland. Omdat u wel weer terugkomt, wilt u niet de huur opzeggen. Aan huisbewaring zijn regels verbonden.

Toestemming nodig

Voor huisbewaring heeft u toestemming nodig van Velison Wonen. Zonder toestemming is er sprake van onrechtmatig gebruik van de woning. Houd er rekening mee dat huisbewaring gevolgen kan hebben voor toeslagen, uitkeringen, belastingen en verzekeringen. Stem dit op tijd af met de betreffende instanties.

U kunt huisbewaring aanvragen als u uw sociale huurwoning, vrije sectorwoning of onzelfstandige woonruimte tijdelijk verlaat voor:

  • langdurig verblijf buitenland (reis/werk/studie);
  • langdurige verpleging/verzorging;
  • proef samenwonen op adres (max. 1 jaar);
  • remigratie (max. 1 jaar);
  • detentie;
  • andere zwaarwegende reden.

Het aanvragen van huisbewaring regelt u online. Maakt u gebruik van het daarvoor bestemde formulier op deze pagina.

Uitschrijven bij de gemeente

Als u vanwege huisbewaring tijdelijk uw woning door een ander laat bewonen dan moet u zich uitschrijven bij de gemeente op het oude adres en inschrijven bij de gemeente op het nieuwe adres. Ook al betreft het dezelfde gemeente.