Gelden er voorwaarden voor de huisbewaarder?

  • leeftijd minimaal 18 jaar;
  • er mogen geen thuiswonende kinderen onder de 18 jaar aanwezig zijn;
  • de huisbewaarder mag niet over een zelfstandige woonruimte   
    beschikken;
  • geen inkomenscriteria maar, in sommige complexen worden wel    
    leeftijdseisen aangehouden.