Aanvragen huisbewaring

 

Stap 1: Voorwaarden

•    Huisbewaring kan worden toegestaan voor een periode van maximaal één jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van nog een jaar. De totale duur van twee jaar       mag niet worden overschreden;
•    Contactgegevens (ook telefoonnummer en e-mail) van verblijf moeten bij ons bekend zijn. De hoofdbewoner blijft verantwoordelijk voor de woning. Wanneer u tijdelijk in het buitenland verblijft dan ontvangen wij van u de contactgegevens van een door u aangestelde zaakwaarnemer;
•    De hoofdhuurder blijft verantwoordelijk voor de huurbetalingen en voor eventuele overlast die de huisbewaarder veroorzaakt;
•    De aanvraag voor huisbewaring geldt als een voorwaardelijke huuropzegging van de hoofdhuurder. De einddatum loopt parallel aan de termijn van het einde van het huisbewaarderschap;
•    Keert de hoofdhuurder niet op tijd terug? Dan treedt het einde van de huurovereenkomst in werking op de daarop vastgelegde einddatum en moet de woning leeg en in goede staat te worden opgeleverd. De huisbewaarder kan zich niet beroepen op bepaalde rechten en moet dan vertrekken;
•    Wanneer u geen toestemming  ontvangt voor huisbewaarderschap dan zien wij het huisbewaarderschap als woonfraude en vordert Velison Wonen de woning terug. Zowel de huisbewaarder als de hoofhuurder kunnen dan niet meer terugkeren naar de woning;
•    Afspraken tussen huurder en huisbewaarder: Stel de afspraken die u maakt met de huisbewaarder op schrift. Velison Wonen bemoeit zich niet met de onderling gemaakte afspraken;
•    Bent u eerder terug en wil de huisbewaarder niet vertrekken? Dan moet u -zonder tussenkomst Velison Wonen-  naar de rechter te gaan;
•    De huisbewaarder moet bekend zijn, mag niet beschikken over een zelfstandige woning (althans die woning mag niet leeg achterblijven);
•    We kunnen uw aanvraag weigeren als u niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoet;
•    Naar aanleiding van deze aanvraag kun je worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek;
•    De wijziging is pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging van Velison Wonen heeft ontvangen;
•    Bij terugkomst komt u bij ons langs met paspoort of identiteitsbewijs, dan wordt de huuropzegging ongedaan gemaakt;
•    Geen kinderen.

Stap 2: Aanvragen huisbewaring

Wat kunt u van Velison Wonen verwachten? 

Wij bekijken of wij u toestemming verlenen voor het huisbewaarderschap. Daarbij kijken we naar het totaal aantal toekomstige bewoners, of u een huurachterstand heeft en of u in het verleden overlast heeft veroorzaakt. Binnen twee weken na aanvraag ontvangt u schriftelijk bericht of uw verzoek wordt toegewezen of afgewezen.’
 

Aanvraagformulier huisbewaring