Kan de nieuwe huurder zaken in de woning overnemen?

 

De vertrekkende huurder kan bepaalde zaken ter overname aanbieden aan de volgende huurder. Zaken die technisch niet in orde zijn, mogen niet ter overname worden aangeboden. Huurders regelen de overname onderling, Velison Wonen bemiddelt niet. Overname is altijd vrijwillig, de nieuwe huurder is niet verplicht spullen over te nemen.

Voor de vertrekkende huurder geldt:
Als aan het eind van uw huurperiode nog geen nieuwe huurder bekend is, zijn er twee mogelijkheden:
•U haalt al uw zaken weg en laat de woning leeg achter;
•U laat de zaken achter en u krijgt geen vergoeding. Let op: de verhuurmakelaar beoordeelt dit en maakt hierover afspraken met u tijdens de inspectie.