Ik kan niet bij de inspectie aanwezig zijn, wat nu?

 

Kunt u niet persoonlijk aanwezig zijn bij de inspectie, dan kunt u hiervoor iemand schriftelijk machtigen. De gemachtigde moet in dat geval de schriftelijke machtiging, een kopie van uw en zijn of haar legitimatiebewijs meenemen naar de inspectie.